Hoe doe ik dat?

Ik begeleid uw bedrijf van de visie naar de praktijk. Samen kijken we naar wat er gebeurt. En we doen een risicoanalyse:

N

Welke visie heeft uw organisatie? Bent u tevreden met wat er gebeurt? Welk afgeleid doel heeft u voor ogen? Welke zaken wilt u wijzigen en wat wilt u zo houden? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Alles is namelijk onlosmakelijk verbonden en heeft invloed op elkaar.

N

En wat als u er van afwijkt? Wat gebeurt er dan?

Stap 1 - Inventarisatie

In een uitgebreid gesprek bespreken we de situatie binnen uw bedrijf. We kijken dan onder andere naar de volgende zaken:

  • Hoe lopen de huidige processen?
  • Wat zijn volgens u de knelpunten?
  • Wat zijn de beoogde doelen?
  • En wat zijn uw verwachtingen? 

Daarnaast is het voor beiden van belang om te zien of er een wederzijdse klik is. Ik ben van mening dat dit heel belangrijk is voor het behalen van een optimaal resultaat. 

Na dit gesprek bepalen we samen of en waar ik voor uw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Het kan ook zijn dat we nog een tweede gesprek aangaan waarbij we nog wat dieper op de materie ingaan. 

Stap 2 – Analyse van de praktijk

Als we gezamenlijk vinden dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor uw bedrijf dan gaan we over tot de praktijk. Een analyse op afstand is namelijk niet voldoende om goede resultaten te behalen en garanderen. Sfeer proeven en live op de locatie bekijken hoe alles in elkaar haakt, is hiervoor essentieel. De focus ligt dan vooral op deze vragen:

  • Wat zijn de oorzaken en wat is het gevolg?
  • Welke zaken spelen een rol?
  • En is de beoogde kern ook echt de kern?  

In de eerste weken na aanvang zal ik mijn bevindingen rapporteren en kijken we gezamenlijk of alles wat we in de eerste gesprekken hebben gesignaleerd ook overeenkomt. Waar nodig stellen we bij. 

Stap 3 - Een passende oplossing

Op basis hiervan en aan de hand van uw hulpvraag zoeken we samen naar de best passende oplossing. Hierbij gebruiken we vooral ons no-nonsense boerenverstand. Ik denk niet in hokjes en kijk naar een ieders belangen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden en we zoeken de beste weg voor uw bedrijf. We gaan aan de slag en zorgen gezamenlijk voor de verandering. Hierbij houd ik u tussentijds op de hoogte van de voortgang en de veranderingen.

Stap 4 - Zelf verder bouwen

U krijgt van mij de handvatten om met de doorgevoerde veranderingen verder te kunnen bouwen en desgewenst help ik met de zoektocht naar passende kandidaten voor sleutelposities om deze verandering blijvend te kunnen borgen.

Wat levert dit op?

N

U kunt makkelijker inspelen op de marktsituatie doordat verschillende afdelingen beter samenwerken. En we bereiken nog meer synergie tussen deze afdelingen;

N

We herijken processen en procedures waar nodig zodat deze daadwerkelijk ondersteunen aan het behalen van het doel, in plaats van een doel op zich vormen;

N

Hierdoor verbetert de samenwerking, medewerkers hebben meer plezier in hun werk en worden actief betrokken bij uw bedrijf;

N

Daarnaast verleggen we de focus van de medewerkers naar buiten in plaats van op het behouden van de interne status;

N

Door dit alles kunt u geld en middelen besparen en verhoogt u uw bedrijfsopbrengsten zonder dat het gemoeid hoeft te gaan met grote uitgaven;

N

Door de wendbaarheid verhoogt u uw bedrijfsresultaat.