Hoe kan ik uw organisatie helpen?

De muren tussen de afdelingen halen we weg en van de koninkrijkjes maken we weer 1 continent. Samen kijken we waar het wringt en hoe het anders kan. We gaan op zoek naar gezamenlijke doelen en we bevorderen de samenwerking. Hiervoor brengen we het speelveld en de mensen in kaart, kijken naar een ieders belangen en vanuit daar gaan we bouwen aan een nieuw fundament en een stevig huis.

Wat betekent dat dan concreet?

De theorie is duidelijk, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat vertel ik u aan de hand van een aantal voorbeelden. Daarnaast ik laat me natuurlijk graag uitdagen om ook andere vraagstukken aan te pakken en samen met u op te lossen.

Booking.com

De uitdaging bij Booking.com was om de interne dienstverlening en klantbeleving door leveranciersmanagement, klantmanagement en hostmanship te verbeteren. De aandacht ging hierbij vooral uit naar het optimaliseren van de afdeling en het bevorderen van de focus en samenwerking. Daarnaast moest er een veelvoud van projecten uitgevoerd worden.

Resultaten:

 • Het team werkt samen, de balans en focus is hersteld;
 • De (interne) klant heeft (nog) meer vertrouwen en maakt meer gebruik van de afdeling;
 • De medewerkerstevredenheid is verbeterd;
 • En ook de relatie met externe stakeholders en leveranciers is verbeterd;
 • Grote hoeveelheid projecten en kostenbesparingen zijn gerealiseerd door de afdeling. Onder andere door projectmanagement zelf uit te voeren in plaats van dit uit te besteden. Dit alles door het toepassen van eenvoud en logica en het doel leidend te houden;
 • De processen en procedures zijn beter op elkaar en de klant afgestemd en bieden een solide basis voor de toekomst.

Schiphol

Interim Category en Projectmanager Schiphol Groep

De vraag vanuit de Schiphol Groep was om een meer optimale samenwerking tussen businesspartners en interne stakeholders te realiseren waardoor projecten sneller verlopen. Daarnaast vervulde ik de functie van categorymanager met bijbehorende taken, waaronder het schrijven van business cases en voorbereiden en adviseren van de opdrachtgever bij contractonderhandelingen.

Resultaten:

 • We hebben 7 nieuwe vaste of tijdelijke horecaconcepten ruim binnen de gestelde tijd gerealiseerd;
 • Daarnaast zijn er 8 grote en middelgrote concept-aanpassingen afgestemd en gerealiseerd binnen de gestelde termijn;
 • Er is hernieuwd vertrouwen en samenwerking tussen de verschillende interne en externe stakeholders gecreëerd;
 • De omzet is verhoogd;
 • En er ligt een solide basis voor diverse contractonderhandelingen/aanpassingen met verschillende uitgewerkte scenario’s.

Achmea

Senior Procurement Consultant Achmea

De opdracht van Achmea was om inhoud te geven aan de functie van Senior Procurement Consultant, rekening houdend met de sterke richtlijnen vanuit Compliancy en het bevorderen van de samenwerking met de Interne stakeholders.